HYRESGÄSTER

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen Sala-Heby

Ett av Hyresgästföreningens viktigaste uppdrag är att förhandla hyran åt alla hyresgäster som vill det. Idag förhandlar vi hyran för cirka 3 miljoner hyresgäster. Rätten att kollektivt förhandla hyran är ett skydd för konsumenten, fastställd i lag.

Vårvind

Vårvind

Teater Vårvind

Teater VårVind är en ny kreativ grupp.

Lernia

Lernia

Lernia

Lernia AB är ett utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag som är helägt av svenska staten. Företaget har sin bakgrund i det statliga AMU-gruppen, och det nuvarande namnet är sedan år 2000

SAS

SAS

Sala Analoga Spelförening

En förening för att främja och spela spel i alla dess former.

LO

LO

LO-distriktet i Mellansverige

Tillsammans arbetar vi för att förbättra arbetsvillkoren och samhället för löntagare i Mellansverige.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Social Demokraterna Sala

Vi är 90 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa.

Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna.

PRO

PRO

PRO föreningen Sala

Tillsamman för ett bättre liv i Sala

PRO är Salas största mötesplats för pensionärer. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare.