Hyresgästföreningen

0224-148 90

Hyresgästföreningen Sala-Heby

Vi förhandlar hyran för tre miljoner hyresgäster i 1,5 miljoner lägenheter. Lägenheterna finns i 300 kommunala bostadsbolag och 45 000 privata hyresfastigheter. 4 000 förtroendevalda medlemmar deltar i hyresförhandlingarna. Totalt betalar landets alla hyresgäster 113 miljarder kronor om året i hyra. Uppdraget att kollektivt förhandla hyrorna är tilldelat av staten och rätten att förhandla hyran är fastställd i Hyresförhandlingslagen, men den som vill har också rätt att förhandla hyran själv. Kollektiv förhandling betyder att hyrorna förhandlas gemensamt av en organisation som företräder hyresgästerna, i det flesta fall av Hyresgästföreningen, som förhandlar hyran för 90 procent av alla hyresrätter.

Hyresgästföreningen