Lernia

072- 601 48 33

Lernia

Lernia AB är ett utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag som är helägt av svenska staten. Företaget har sin bakgrund i det statliga AMU-gruppen, och det nuvarande namnet är sedan år 2000

Lernia